65+

In het verleden hadden veel 65-plussers standaard recht op een extra belastingaftrek. Met deze ouderdomsaftrek kwam de 65-plusser boven een drempel in de ziektekosten, waardoor deze recht had op een belastingteruggaaf. Deze aftrekmogelijkheden zijn van 2010 tot 2013 dramatisch ingeperkt. Vooral mensen die alleen AOW krijgen, hebben hier de grootste klap gehad. Dit extra steuntje in de rug voor mensen met een toch al laag inkomen, is nagenoeg verdwenen. Alleen de mensen met de meeste ziektekosten kunnen hier nog een beroep op doen.

Veel 65-plussers zullen nu jaarlijks een navorderingsaanslag krijgen. Doordat veel 65-plussers meerdere inkomsten hebben (diverse gebroken pensioenen) vergeten ze vaak dat de heffingskorting ook vaker is toegepast. Dit mag slechts bij 1 inkomen het geval zijn. Daarnaast betaal je over ieder klein pensioen het verlaagde 65+ tarief. Echter bij elkaar opgeteld kunt u in een hogere belastingschijf terecht komen. Hierdoor dient u over het bovenste gedeelte van uw inkomen meer belasting te betalen. Doordat in het verleden veel kon worden teruggevraagd, was de aanslag niet zichtbaar, echter nu komt deze bij duizenden mensen naar voren.

Taxabel komt op voor 65-plussers, want die krijgen € 10,- korting op de toch al zo lage tarieven. Zo wordt het tenminste betaalbaar om uw aangifte inkomstenbelasting te laten verrichten bij u thuis.