Prijzen

Taxabel hanteert de volgende prijzen voor "kleine" ondernemers:

1) Aangifte inkomstenbelasting: € 150,-
2) Aangifte omzetbelasting per kwartaal: € 75,-
3) Opstellen bezwaarschriften: € 100,-
4) Hulp bij startende kleine ondernemers (coaching): uurtarief (€ 75,-)
5) Advies / ondersteuning inzake schuldhulpverlening: uurtarief (€ 75,-)