Toeslagen

Vanaf 2008 zijn er 4 toeslagen waarvoor u in aanmerking kunt komen:

Zorgtoeslag:

De zorgtoeslag maakt deel uit van de veranderingen in het zorgstelsel per 1 januari 2006. Het is een tegemoetkoming van de overheid in de kosten van uw zorgverzekering. De huurtoeslag is vergelijkbaar met de voorlopige teruggaaf voor de inkomstenbelasting. Het maandelijks te ontvangen bedrag is een voorschot op de definitieve toeslag. Indien na afloop van het jaar blijkt dat dit afwijkt van de schatting bij de aanvraag van de toeslag, moet een gedeelte van de toeslag worden terugbetaald of betaalt de belastingdienst nog extra toeslag uit. Het is van belang wijzigingen tijdig door te geven.

Voor de zorgtoeslag geldt dat de hoogte van de toeslag afhankelijk is van het inkomen en de gezinssituatie. Hoe lager het inkomen des te hoger de toeslag. Veel mensen denken dat ze geen recht hebben op huurtoeslag omdat het bruto inkomen hoger is dan de inkomensgrens die de belastingdienst heeft opgegeven. Echter geldt niet het gewone bruto inkomen, maar het verzamelinkomen. Dit is het inkomen na aftrek van bijvoorbeeld de kosten eigen woning, ziektekosten en giften. Het is van belang dat u door het doen van aangifte inkomstenbelasting achterhaalt wat uw verzamelinkomen is. Voorts kan het van belang zijn dat u toch de zorgtoeslag aanvraagt.

Huurtoeslag:

De huurtoeslag is in de plaats van huursubsidie gekomen per 1 januari 2006. Het is een bijdrage van de overheid in uw huurlasten. De huurtoeslag is vergelijkbaar met de voorlopige teruggaaf voor de inkomstenbelasting. Het maandelijks te ontvangen bedrag is een voorschot op de definitieve toeslag. Indien na afloop van het jaar blijkt dat dit afwijkt van de schatting bij de aanvraag van de toeslag, moet een gedeelte van de toeslag worden terugbetaald of betaalt de belastingdienst nog extra toeslag uit. Het is van belang wijzigingen tijdig door te geven.

Voor de huurtoeslag geldt dat de hoogte van de toeslag afhankelijk is van het inkomen, de gezinssituatie en de prijs die u betaalt aan huur. Hoe lager het inkomen des te hoger de toeslag. Veel mensen denken dat ze geen recht hebben op huurtoeslag omdat het bruto inkomen hoger is dan de inkomensgrens die de belastingdienst heeft opgegeven. Echter geldt niet het gewone bruto inkomen, maar het verzamelinkomen. Dit is het inkomen na aftrek van bijvoorbeeld ziektekosten en giften. Het is van belang dat u door het doen van aangifte inkomstenbelasting achterhaalt wat uw verzamelinkomen is. Voorts kan het van belang zijn dat u toch de huurtoeslag aanvraagt.

Kinderopvangtoeslag:

De Kinderopvangtoeslag is een bijdrage van de overheid in de kosten van kinderopvang. Deze bijdrage bestond al in 2005 onder de naam tegemoetkoming kinderopvang. De kinderopvangtoeslag bestaat sinds 1 januari 2006 en vervangt de tegemoetkoming kinderopvang. De kinderopvangtoeslag is vergelijkbaar met de voorlopige teruggaaf voor de inkomstenbelasting. Het maandelijks te ontvangen bedrag is een voorschot op de definitieve toeslag. Indien na afloop van het jaar blijkt dat dit afwijkt van de schatting bij de aanvraag van de toeslag, moet een gedeelte van de toeslag worden terugbetaald of betaalt de belastingdienst nog extra toeslag uit. Het is van belang wijzigingen tijdig door te geven.

Voor de kinderopvangtoeslag geldt dat de hoogte van de toeslag afhankelijk is van het inkomen, de gezinssituatie en de kosten die u betaald aan uw kinderopvang. Hoe lager het inkomen des te hoger de toeslag. Veel mensen denken dat ze geen recht hebben op kinderopvangtoeslag omdat het bruto inkomen hoger is dan de inkomensgrens die de belastingdienst heeft opgegeven. Echter geldt niet het gewone bruto inkomen, maar het verzamelinkomen. Dit is het inkomen na aftrek van bijvoorbeeld de kosten eigen woning, ziektekosten en giften. Het is van belang dat u door het doen van aangifte inkomstenbelasting achterhaalt wat uw verzamelinkomen is. Voorts kan het van belang zijn dat u toch de kinderopvangtoeslag aanvraagt.

Kindgebonden budget:

Het kindgebonden budget is een bijdrage van de overheid in de kosten van uw kinderen. Deze bijdrage bestond al in 2008 onder de naam kinderkorting, maar sinds 2009 onder de naam kindgebonden budget. Het kindgebonden budget is vergelijkbaar met de voorlopige teruggaaf voor de inkomstenbelasting. Het maandelijks te ontvangen bedrag is een voorschot op de definitieve toeslag. Indien na afloop van het jaar blijkt dat dit afwijkt van de schatting bij de aanvraag van de toeslag, moet een gedeelte van de toeslag worden terugbetaald of betaalt de belastingdienst nog extra toeslag uit. Het is van belang wijzigingen tijdig door te geven.

Voor het kindgebonden budget geldt dat de hoogte van de toeslag afhankelijk is van het inkomen in uw gezin. Het is niet van belang hoeveel kinderen u heeft, want het bedrag is daar niet van afhankelijk. Hoe lager het inkomen des te hoger de toeslag. Veel mensen denken dat ze geen recht hebben op kinderopvangtoeslag omdat het bruto inkomen hoger is dan de inkomensgrens die de belastingdienst heeft opgegeven. Echter geldt niet het gewone bruto inkomen, maar het verzamelinkomen. Dit is het inkomen na aftrek van bijvoorbeeld de kosten eigen woning, ziektekosten en giften. Het is van belang dat u door het doen van aangifte inkomstenbelasting achterhaalt wat uw verzamelinkomen is. Tevens is de inkomens drempel voor kindgebonden budget veel hoger dan bij de andere toeslagen. Dit betekent dat u zelfs met een inkomen boven modaal, recht kunt hebben op deze toeslag.

In eerste instantie hoeft u deze toeslag niet zelf aan te vragen. De Belastingdienst neemt hierover vanzelf contact met u op op basis van de gegevens die zij krijgen van de Sociale Verzekeringsbank (kinderbijslag) en de gegevens van het bevolkingsregister. Het is wel van belang dat u aan de Belastingdienst doorgeeft of er wijzigingen plaatsvinden in uw gezinssituatie of uw inkomen. Dit kan voorkomen dat u een onjuist bedrag krijgt en hierdoor een naheffing moet terugbetalen.

Meer informatie hierover kunt u vinden op www.toeslagen.nl. Wilt u hulp bij het aanvragen van de zorgtoeslag, neemt u dan contact op met Taxabel.