Voorlopige teruggaaf

Proces automatische Voorlopige Teruggaaf!

Tot en met belastingjaar 2004 ontving u, als u het jaar ervoor een voorlopige teruggaaf had ingediend in september of oktober een uitnodiging of een formulier om voor het volgende jaar weer een verzoek om voorlopige teruggaaf in te dienen. Vervolgens vulde u dit formulier, de diskette of het programma van de Voorlopige teruggaaf in, stuurde het terug naar de Belastingdienst en de Belastingdienst verwerkte vervolgens al deze verzoeken. In december ontving u de voorlopige teruggaafbeschikking en vanaf januari werd de voorlopige teruggaaf in maandelijkse termijnen uitbetaald.

Uit onderzoek is gebleken dat veel belastingplichtigen van jaar tot jaar dezelfde verzoeken om voorlopige teruggaaf indienen. Mede daarom is het proces aangepast. Voor lopende voorlopige teruggaven rekent de Belastingdienst de voorlopige teruggaaf automatisch uit. Deze wordt in de vorm van een beschikking in december bij u thuis gestuurd. U moet de beschikking dan controleren. De uitbetaling vindt plaats vanaf januari.

Het kan zijn dat u twijfels heeft of uw voorlopige teruggaaf wel juist is. Er kunnen zich immers omstandigheden hebben voorgedaan, waardoor uw financiële situatie is gewijzigd. Taxabel kan u helpen te controleren of uw voorlopige teruggaaf wel juist en kan deze eventueel aanpassen aan uw nieuwe situatie.